Pretaktovanie.sk - Registrácia

Registráciou a vstupom na “Pretaktovanie.sk” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “Pretaktovanie.sk”, “https://pretaktovanie.sk”), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom sa prosím neregistrujte a nevstupujte a/alebo nepoužívajte “Pretaktovanie.sk”. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek podmienky používania tohoto portálu, pričom urobíme všetko preto, aby sme Vás o týchto zmenách informovali, avšak bude vhodné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas používania “Pretaktovanie.sk” a to z dôvodu, že musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené.

Naše fórum je založené na systéme phpBB (ďalej len “oni”, “im”, “ich”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB tímy”), čo je elektronický konferenčný systém vydávaný pod “General Public License” (ďalej len “GPL”), a ktorý je dostupný na www.phpbb.com. Softvér phpBB umožňuje internetové diskusie a GPL mu striktne zakazuje určovať čo môžme a/alebo nemôžme v rámci povoleného obsahu a/alebo správy. Pre ďalšie informácie o phpBB, navštívte, prosím: https://www.phpbb.com/.

Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či v ktorej sa nachádza “Pretaktovanie.sk” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Taktiež súhlasíte s tým, že “Pretaktovanie.sk” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako používateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “Pretaktovanie.sk” ani phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.
GDPR

Kvôli súladu s EÚ reguláciou GDPR (2018) Vás informujeme o nasledujúcom.

Kvôli vyššie uvedenému Pretaktovanie.sk bude ukladať všetky IP adresy, ktoré používate pre písanie príspevkov. V závislosti od Vašich preferencií Pretaktovanie.sk môže posielať emaily na emailovu adresu, ktorú ste použili pri registrácii alebo adresu, ktorú ste nastavili potom. Tieto preferencie môžete kedykoľvek zmeniť vo vašom Užívateľskom kontrolnom paneli (UCP) a zastaviť príjem týchto emailov..

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii budú použité výhradne pre účely funkčnosti fóra Pretaktovanie.sk. Nebudú použité pre nič iné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe bez Vášho výslovného súhlasu.

Jediné ďalšie osobné nformácie sú tie, ktoré sa rozhodnete napísať na fórum, ktoré sú potom považované za "verejne prístupné" a budú indexované vyhľadavácimi službami a on-line archivačnými stránkami.

Po kliknutí na gombík "Súhlasím s týmito podmienkami” bude váš poskytnutý súhlas zaznamenaný.