Pravidlá bazáru

Základné pravidlá a pravidlá, ktoré platia pre jednotlivé sekcie fóra tj. pravidlá Bazáru...
Používateľov profilový obrázok
admin
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 10
Dátum registrácie: St 23. Okt, 2002, 02:00

Pravidlá bazáru

Príspevok od používateľa admin »

Pravidlá bazáru
1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prehlásenie: Všetci používatelia sú povinní prečítať si a dodržiavať nižšie uvedené pravidlá. S používateľmi je od začiatku ich pôsobenia v bazáre zaobchádzané s predpokladom, že tieto pravidlá čítali a porozumeli im. Používatelia, ktorí porušia pravidlá bazáru môžu dostať upozornenie, byť zapísaní do zoznamu nedôveryhodných osôb, či byť vykázaní z bazáru (čierna listina). Pokiaľ nesúhlasíte s týmito pravidlami, kontaktujte niektorého z administrátorov formou súkromnej správy so žiadosťou o zákaz prístupu do bazáru. Bazár je doplnok k fóru, to znamená, že môže byť zrušený, pozastavený, premazaný, či inak pozmenený bez predchádzajúceho oznámenia vedením fóra. Preto prosíme predávajúcich a kupujúcich, aby nezabúdali na tento fakt. Taktiež, prosím, berte na vedomie, že rozhodnutie vedenia fóra o zapísaní používateľa na zoznam nedôveryhodných osôb, zákaze prístupu do bazáru, zrušenie obchodu, je konečné, nemenné a nemá špecifikovanú dobu platnosti.

1.2 Komerčný predaj: Bazár nie je určený na komerčnú inzerciu. "Sporné" témy budú posudzované individuálne, pričom sa prihliada najmä na predošlé obchody užívateľa v bazári. To znamená opakovaný predaj viacerých kusov rovnakého hardware alebo podozrivo častý predaj celých zostáv a komponentov.

1.3 Zodpovednosť: Fórum neručí za škody spôsobené predaným tovarom, ani za nekorektné jednanie predávajúceho/kupujúceho. Dohoda je vždy na kupujúcom/predávajúcom. Zo skúsenosti dávajte prednosť osobnému predaniu a vyskúšaniu – prípadne dohode (aj písomnej) a skúšobnej lehote a záruke.

1.4 Možnosť predaja/kúpy: Sekcia bazár sa používateľovi môže zviditeľniť po prekročení hranice 10 príspevkov. Vedenie fóra si vyhradzuje právo individuálne nastavovať tento limit na základe predchádzajúcich skúseností s používateľom, pričom sa posudzuje jeho nekonfliktnosť, správanie, bezproblémovosť, prínos pre fórum, či pozmeniť/zrušiť túto hranicu bez predchádzajúceho oznámenia. Vedenie fóra si taktiež vyhradzuje možnosť zrušiť prístup do bazáru používateľovi, ktorý už v bazári obchodoval, pričom sa tiež prihliada na predchádzajúce skúsenosti. Rozhodnutie vedenia je nemenné a nemá obmedzenú dobu.

1.5 Bydlisko: Podmienkou postovania do bazára je pravdivo a celým názvom uvedené bydlisko užívateľa v profile. V prípade veľkých miest môže byť aj mestská časť (presnú adresu s ulicou a číslom domu neodporúčame uvádzať).

1.6 Zameranie bazáru: Bazár slúži výhradne k predaju/kúpe vecí týkajúcich sa informačných technológii a audio/video techniky.

2. Obsah tvorený používateľmi

2.1 Prispievanie mimo tému: Príspevky mimo tému nie sú v bazáre povolené. Takéto príspevky budú vymazané a používateľ môže byť vykázaný z bazáru či fóra (Ban).

2.2 "Bumping": Povolené zvýrazňovanie tém je povolené až po uplynutí 24 hodín od posledného príspevku v téme. Ak predchádzajúci príspevok bol zvýraznením zakladateľa, moderátor alebo administrátor mu toto zvýraznenie zmaže.

2.3 Úprava príspevkov: Používateľom je v bazári odobraná možnosť upravovať svoje príspevky. Pokiaľ si prajete pozmeniť svoj príspevok (napr. kvôli doplneniu informácií alebo oprave), použite funkciu nahlásiť príspevok, kde popíšte požadované zmeny. Je teda zakázané tieto úkony požadovať formou príspevku v téme.

3. Základné črty predaja a kúpy

3.1 Značky: Je nutné používať na začiatku názvu témy značky K/P/D/A/V/I ... (kúpim / predám / darujem / aukcia / vymením / informujem), prípadne ich kombinácie (je však zakázané kombinovať akúkoľvek značku so značkou aukcie).

3.2 Stavba príspevku: V úvodnom príspevku a názve čo najpodrobnejšie popíšte tovar ponuky, či dopytu. V prípade predaja (P: ) uveďte cenovú predstavu (aspoň hrubú), pri kúpe (K: ) cenový strop. V prípade I/P: (informujem/predám) je cenu povinný ponúknuť kupujúci. V prípade I/K: (informujem sa/kúpim) je cenu povinný ponúknuť predávajúci. Predávajúci musí uviesť všetky sprievodné informácie k predávanej veci (záruka, skryté chyby a dôvod predaja).

3.3 Priebeh obchodu: Platí zákaz pridávania vlastných ponúk (dopytu) do danej témy, než zakladateľ predá/kúpi. Píšte len vtedy, ak máte skutočne záujem a obchodujte iba prostredníctvom témy, v ktorej predávate/kupujete/dražíte, nie cez súkromné správy, či iné formy komunikácie. Obchody, ktoré sa budú riešiť mimo sekcie bazár a nebudú mať v bazáre post s dôkazom o predaji, kúpe, či aukcii, sa nebudú reklamačne riešiť. Reklamácie, sťažnosti na doručenie, neprebratie zásielky, prípadne nezaplatenie nebudú môcť byt nijako postihnuteľné, keďže nebude dôkaz v príslušnom threade sekcie bazár.

3.4 Paralelný predaj/kúpa: V situácii paralelného predaja, či nákupu mimo fóra, je nutné túto skutočnosť uviesť v zakladajúcom príspevku témy. Následne je nutné informovať o ponukách mimo fóra, ak je v príslušnej téme týkajúceho sa predmetnej veci prejavený záujem. Výnimku tvorí aukcia so svojim pravidlom 4.7

3.5 Koniec obchodu: Pokiaľ predmetnú(é) vec(i) úspešne predáte, či kúpite, použite funkciu nahlásiť príspevok, kde požiadajte o uzamknutie témy.

3.6 Pravdivosť údajov: Zámerné uvádzanie nepravdivých údajov o ponúkanom tovare (výkon, technické parametre a možnosti) za účelom zlepšenia šance predaja, prípadne zvýšenie predajnej ceny, bude brané ako hrubé porušenie pravidiel. Uvádzanie nepravdivých cien nového HW ako argument pre zlepšenie šance predaja, či kúpy, bude tiež brané ako hrubé porušenie pravidiel (myslené ceny bez DPH, ceny kde tovar nie je dlhodobo skladom a pod.)

3.7 Pôvod tovaru: Bazár nie je čierna tržnica – je zakázané predávať tovar kradnutý, alebo s iným nevyjasneným pôvodom. Preto odporúčame uvádzať pôvod tovaru v zakladajúcom príspevku, rovnako približný dátum nákupu tovaru, či trvanie záruky.

3.8 Nepredajný tovar: Je zakázané predávať/kupovať/darovať nasledovné:
- Účty k službám, kde je zakázaný prevod majiteľa účtu (Rapidshare, Megaupload, Steam, GFWL, XBL a pod.)
- Zľavové kupóny (vouchery) na akýkoľvek druh tovaru či služby
- Akýkoľvek software (aj hry).

4. Aukcia

4.1 Dražiteľ musí uviesť minimálnu cenu (ktorá je zároveň cenou vyvolávacou), za ktorú bude vec predaná.

4.2 Dražiteľ musí uviesť konečný deň a hodinu aukcie.

4.3 Dražiteľ musí uviesť všetky sprievodné informácie k predávanej veci (záruka, skryté chyby, dôvod predaja a tiež spôsob predaja)

4.4 Dražiteľ je povinný vydraženú vec predať v deň konca aukcie najvyššej ponuke (týmto je myslená najvýhodnejšia cena -> cena výrobku + spôsob predania) a zároveň je povinný v téme zapísať ukončenie dražby a víťaza.

4.5 Vydražiteľ je povinný kúpiť/zaplatiť vydraženú vec po ukončení aukcie, najneskôr však do 7 pracovných dni.

4.6 Je striktne zakázané používať prihadzovanie inde, než postom v danom aukčnom threade.

4.7 Paralelný predaj je zakázaný.

4.8 Aukcia sa odohráva v sekcii bazár a tak na ňu platia ostatné bazárové pravidlá

5. Odporúčania

5.1 Neuvádzajte v bazári svoje, či niekoho iného telefónne čísla ani iné kontaktné údaje – môžete si ich posielať cez súkromné správy.

5.2 Nie je na škodu vymeniť si cez súkromné správy adresy (alebo aspoň meno) z ktorého ma prísť balík. V prípade zmeny adresy upozorniť kupujúceho.

5.3 Pri odosielaní balíka prepravnou službou zabaľte predávanú vec poriadne, t.j. do veľkej, pevnej a vystlanej krabice (molitan, bublinky, prúžky zo skartovačky, noviny). Predmet umiestnite do stredu a výplň uložte tak, aby sa predmet po zabalení v krabici nepohyboval. Pri preberaní si obal starostlivo prehliadnite (aj prerazený roh na krabici môže značiť, že tovar je poškodený). Takýto balík odmietnite prevziať, pripadne si nechajte vyhotoviť zápis o poškodenej zásielke.

5.4 Neposielajte nikomu peniaze dopredu. Ušetríte si veľa problémov, lebo ich vymáhanie je veľmi problémové a z našej strany neriešiteľné.

5.5 Ak je možné zásielku poistiť, poistite ju aspoň na hodnotu posielanej veci. Opäť si tým ušetríte veľa problémov v prípade, ak sa balík stratí/poškodí.

5.6 Pri osobnom predaní si skontrolujte dohodnutý obsah.

5.7 Záruka vecí dovezených z USA je vo väčšine prípadov uplatniteľná LEN v USA.

6. Záverečné ustanovenia
Vedenie fóra si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky odoslané príspevky sú majetkom fóra pretaktovanie.sk, názory vyjadrené v jednotlivých príspevkoch ale predstavujú názory jednotlivcov, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi vedenia diskusného fóra, preto za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Vedenie fóra si taktiež vyhradzuje právo v niektorých prípadoch neuplatniť tieto pravidlá, či ich uplatniť v miernejšej podobe, alebo uplatniť niektoré ďalšie formy riešenia (zmazanie, zamknutie, presunutie témy či príspevku, a podobne.) aj v prípadoch, ktoré nie sú spomínané v týchto pravidlách.

Návrat na "Pravidlá diskusného fóra"